สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยช่วง 4 เดือน ชาวนาขายข้าวพุ่งกว่า 50%

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทย มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นกว่า 50% โดยราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้มีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 13,529 บาท สูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ตันละ 9,207 บาท, ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่เฉลี่ยตันละ 7,785 บาท จากปีก่อนราคาอยู่ที่ 7,514 บาท

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่ทยอยประกาศออกมาเป็นระยะๆ และความพยายามบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านราคาที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการสินค้าข้าว ทั้งด้านการผลิต, การตลาดและการเงิน โดยระยะยาวยังมีแผนรักษาเสถียรภาพข้าวอย่างครบวงจร และขยายการทำนาแบบแปลงใหญ่ให้มากขึ้น รวมทั้งจะเร่งผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูปข้าวและพัฒนาระบบ E-Agriculture (เกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวด้วย

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7