เจ้าของไร่แจกต้นข้าวโพดให้ชาวบ้านตัดไปเลี้ยงวัวฟรี

เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทั้งในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงต่างนำแรงงานมาตัดต้นข้าวโพดสดเพื่อนำกลับไปเลี้ยงวัวในคอกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะเจ้าของไร่มีการประกาศหากใครต้องการให้มาตัดฟรีในไร่ได้เลยก่อนจะทำการไถทิ้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเขตติดต่อจังหวัดนครสวรรค์-เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากได้ทราบประกาศจากทางสื่อสังคมออนไลน์และปากต่อปากของชาวบ้าน

ว่า เจ้าของไร่ข้าวโพดในพื้นที่อำเภอตากฟ้าหลายแห่งต่างได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการต้นข้าวโพดสดสามารถมาตัดจากไร่ไปเลี้ยงวัวได้โดยไม่คิดเงินหรือเสียค่าใช้จ่าย ตนเองจึงว่าจ้างแรงงานและนำรถบรรทุกจากจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ามาตัดต้นข้าวโพดสดในพื้นที่ ซึ่งข้าวโพดที่ตัดไปถือว่ายังเป็นต้นสดและมีคุณค่าทางอาหารสำหรับวัวเป็นอย่างมาก ตนก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของไร่ข้าวโพดด้วย ที่อนุญาตให้มาตัดฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะไม่เช่นนั้นก็คงต้องหาซื้อฟางแห้งอัดก้อนเพื่อใช้เลี้ยงวัวต่อไป แต่ขณะนี้หญ้าสดตามทุ่งหญ้าธรรมชาติแทบจะไม่มีเหลือแล้ว เพราะในพื้นที่ประสบปัญหาแล้งหนัก